Τσάντες Φιλικές στο περιβάλλον

Βιοδιασπώμενες (Φυτικό άμυλο)
Βιοδιασπώμενες (Φυτικό άμυλο)
Πρωτοπόρες οικολογικές προτάσεις με σεβασμό στο περιβάλλον
Φωτοδιασπώμενες (OXO)
Φωτοδιασπώμενες (OXO)
Πρωτοπόρες οικολογικές προτάσεις με σεβασμό στο περιβάλλον